دیدنیهای آلانیا

دیدنیهای آلانیا

 در این قسمت دیدنیهای آلانیا Alanya Attractions ذکر شده که گردشگران بتوانند با توجه با این اطلاعات مکان ها را پیدا کنند.از جاهای دیدنی آلانیا میتوان به قلعه آلانیا و غار چاتاک اشاره کرد.

 

قلعه آلانيا شهر آلانیا Alanya Castle یکی از دیدنیهای آلانیا که در سال 1225 در محل خرابه هاي قلعه روم ، از سوي سلطان سلجوقي علاء الدين كيقباد ساخته شده…