مراکز خرید آلانیا

مراکز خرید آلانیا

 یه سری مطلب در مورد مراکز خرید آلانیا Alanya Shopping Center رو  اینجا ذکر کردیم امیدواریم به کارتون بیاد.یکی از معروفترین مراکز خرید آلانیا مرکز خرید آلانیوم را نام برد.

مرکز خرید آنالیوم آنالیا Alanyum Shopping Centre Alanya مرکز خرید آنالیوم آنالیا در شهر آنالیای ترکیه واقع شده و از مراکز خرید آلانیا است که روزانه بازدیدکنندگان بسیاری برای خرید…