مراکز خرید آنتالیا

مراکز خرید آنتالیا

 اینجا یه سری مراکز خرید آنتالیا Antalya Shopping Center  و نیز مراکز خرید ارزان آنتالیا را ذکر کردیم تا گردشگران راحت تر خریدشان را انجام دهند.مراکز خرید میکروس و بازار اصلی آنتالیا از جمله این مراکز خرید هستند.

مرکز خرید میگروس آنتالیا Migros Shopping Mall Antalya مرکز خرید میگروس آنتالیا مي فروشگاه زنجيره اي بين المللي سوئيسي است که در آنتاليا شعبه دارد. ميگروس که مکاني براي برندهاي…