دیدنیهای آنکارا

دیدنیهای آنکارا

 در این قسمت دیدنیهای آنکارا Ankara Attractions ذکر شده که گردشگران بتوانند از آن کمک بگیرند.جاهای دیدنی آنکارا شامل مساجد آنکارا،موزه های آنکارا و دیگر مکان های دیدنی آنکار  میشود.

 

مساجد آنکارا Ankara Mosques مسجد اصلان حانه سلجوقي در قرن 13,در نزديكي ارگ بنا شد. در كنار مسجد ،آرامگاه آهي شراف الدين قرار دارد. اين مسجد داراي محرابي از كاشيهاي…