شنبه, 01 تیر 1392 07:18

مساجد آنکارا+عکس+نقشه

مساجد آنکارا

Ankara Mosques

مسجد اصلان حانه سلجوقي در قرن 13,در نزديكي ارگ بنا شد. در كنار مسجد ،آرامگاه آهي شراف الدين قرار دارد. اين مسجد داراي محرابي از كاشيهاي سلجوقي و يك ستون بندي دوگانه غير معمول از ستونهاي چوبي است.

مساجد آنکارا

مساجد مسجد حاجي بايرام واقع در اولوس مجاور معبد آگوستوس ،در ابتداي قرن 15 به سبك سلجوقي ساخته شد و بعد ها در 16 توسط معمار سينان باز سازي شد و در قرن 18 كاشيهايی به آن اضافه شد.

مساجد آنکارا

مسجد علا الدين که در قرن 12 توسط فرمانرواي سلجوقي ،مسعود، ساخته شده است داخل ديوارهاي ارگ قرار دارد و داراي يك منبر كنده كهري شده از چوب گردو است كه سنگ نوشت روي آن توضیحاتی راجع به مسجد را نشان می دهد.

 

منتشر شده در دیدنیهای آنکارا