دیدنیهای کوش آداسی

دیدنیهای کوش آداسی

 در این قسمت دیدنیهای کوش آداسی Kusadasi Attractions ذکر شده که گردشگران بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. كاروانسراي اوكوز محمد پاشا کوش آداسی،غار كاراجا کوش آداسی از جمله این دیدنیها هستند.

 

کاروانسرای اوکوز محمد پاشا کوش آداسی Okuz Mehmet Pasha Caravanserai کاروانسرای اوکوز محمد پاشا کوش آداسی در سال 1618 از سوي صدر اعظم محمد پاشا ساخته شده است. سوراخهاي توپ…